pexels-harry-cunningham-harrydigital-3619797

Wycinka drzew przed budową w 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć

Własna działka oferuje możliwość dowolnego zagospodarowania dostępnej przestrzeni, zgodnie z własnymi potrzebami oraz preferencjami. Z tego też powodu, coraz więcej osób decyduje się na jej posiadanie. Przed rozpoczęciem budowy jednak, z obszaru działki należy jest usunąć wszystkie elementy, utrudniające wykonywanie prac. Jednymi z takich obiektów są oczywiście drzewa. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, czy można wyciąć drzewo na swojej działce, a także omówimy wszelkie kluczowe aspekty, dotyczące wycinki drzew na działce budowlanej.

Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzewa na działce – czym jest i co warto o nim wiedzieć?

Wniosek o wycięcie drzewa na działce budowlanej to dokument, upoważniający do legalnego usunięcia drzewa z działki. Pozwolenie wydawane jest zazwyczaj przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek powinien zawierać takie informacje, jak:

 • dane osobowe właściciela działki wraz z jego adresem zamieszkania, imieniem i nazwiskiem
 • oświadczenie, deklarujące o prawie własności działki
 • przeznaczenie działki (na przykład działka rolna czy budowlana pod budowę nieruchomości)
 • gatunek drzewa przeznaczonego do wycinki wraz z jego wymiarami, w tym obwodem pnia
 • przyczyna oraz termin podjęcia wycinki
 • wielkość powierzchni w metrach kwadratowych, jaką zajmują drzewa mające zostać usunięte

Do dokumentu należy dołączyć także rysunek poglądowy, na którym przedstawione zostanie dokładne miejsce usytuowania drzewa na terenie działki. Po otrzymaniu wniosku o pozwoleniu na wycinkę, organy władzy będą dokonywać rewizji przestrzeni działkowej w obecności jej właściciela. Po trzydziestu dniach od jej wykonania, zostanie rozpatrzona decyzja o przyznaniu pozwolenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, zostanie ustalony dokładny termin podjęcia prac, mających na celu usunięcie drzewa. Uwaga! Warto podkreślić, że decyzja może zostać unieważniona w okresie od 1 marca do 15 października – w trakcie ochrony miejsc lęgowych ptaków.

Wycinka drzew na działce – kiedy jest niemożliwa?

W niektórych przypadkach, usunięcie drzewa z terenu posiadanej przez siebie działki może okazać się niemożliwe. Wyjątki obejmują przede wszystkim sytuacje, gdy dane drzewo wpisane zostało do rejestru zabytków lub określone jako pomnik przyrody. Zgodnie z polskim prawem, nielegalne jest również wycięcie drzew wówczas, gdy obszar, na którym rosną został odgórnie przeznaczony na teren do zasadzenia zieleni miejskiej lub kiedy w planach jest jego zagospodarowanie jako miejsce użyteczności publicznej. Z tego też powodu, przed podjęciem jakichkolwiek działań, warto jest zweryfikować, czy drzewo znajdujące się na terenie naszej działki nie jest poddane ochronie.

Wycinka drzew bez zezwolenia – czy wniosek jest zawsze potrzebny?

Warto również podkreślić, iż istnieją reguły, zgodnie z którymi przed wycięciem drzewa na działce, nie jesteśmy zobligowani do uprzedniego ubiegania się o otrzymanie odpowiedniego przyzwolenia. Przypadki te związane są z poszczególnymi wymiarami konkretnego drzewa – jego wysokością oraz obwodem pnia. Uwaga! Należy zaznaczyć, że górna granica dopuszczalnych rozmiarów może się różnić, w zależności od danego gatunku. Bez pozwolenia, drzewo możemy wyciąć wówczas, gdy jego wysokość nie przekracza 5 metrów, z kolei obwód pnia nie jest większy niż:

 • 80 cm – w przypadku klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, topoli i wierzb
 • 65 cm – w przypadku robinii akacjowej, kasztanowca zwyczajnego i platanu klonolistnego
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków, niewymienionych powyżej

Jakie drzewa można wyciąć?

Wycinka drzew na własnej działce dopuszczalna jest także w przypadku skupisk krzewów, których zasięg nie przekracza 25 metrów kwadratowych, drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze, wiśnie czy śliwy, a także tych, które w wyniku porywu silnego wiatru czy burzy wywróciły się, utrudniając poruszanie się po terenie działki. W ostatniej sytuacji jednak, drzewa lub krzewy muszą zostać poddane analizie urzędnika, potwierdzającego wersję zdarzeń.

Opłaty za usuwanie drzew z działki – kiedy należy je uiścić?

Wycięcie drzewa z terenu działki budowlanej wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Naliczane są one według systemu zakładającego, że kwota zależy od gatunku danego drzewa, a także obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Istnieją jednak pewne wyjątki, w przypadku których nie jesteśmy zobowiązani do uiszczania kosztów, wliczając w to między innymi sytuacje, gdy:

 • drzewo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, mienia lub okolicznych obszarów, a także transportu grożąc na przykład zawaleniem
 • obumarcie drzewa nastąpiło wskutek czynników zewnętrznych, takich jak zjawiska atmosferyczne czy udział osób trzecich
 • złożymy oświadczenie, w którym zobligujemy się do natychmiastowego zastąpienia wyciętego drzewa nowym, tuż po wycince lub też przesadzenia starego drzewa w inne miejsce
 • miejscowość, na terenie której znajduje się nasza działka planuje w najbliższym czasie renowację dróg publicznych
pexels-sebastian-sørensen-731082

Świadectwo energetyczne budynku w 2023 – kto musi mieć, od kiedy jest obowiązkowe i kto je wystawia?

W tym roku doszło do istotnych zmian w przepisach, które dotyczą termomodernizacji budynków. W wielu przypadkach obowiązkowe są certyfikaty energetyczne nazywane również paszportami. Kiedy ich wykonanie jest konieczne? Kto zgodnie z prawem może je wystawić? 

Czym jest świadectwo energetyczne domu?

Świadectwo określa najważniejsze czynniki wpływające na termoizolacyjność domu lub mieszkania. Pozwala określić maksymalne zapotrzebowanie na energię potrzebną do użytkowania nieruchomości. Można wyszczególnić elementy, które warunkują zużycie energii na cele związane z:

 1. klimatyzacją
 2. oświetleniem
 3. przygotowaniem ciepłej wody
 4. wentylacją. 

Certyfikat energetyczny budynku obowiązkowy jest nie tylko w przypadku mieszkań i domów, które dopiero powstają, ale obejmuje również zakończone inwestycje, w określonych przez ustawę warunkach. Dokument zawiera także szczegółowy opis źródeł pochodzenia energii czy poziom emisji dwutlenku węgla. 

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Po 28 kwietnia 2023 roku zaszły istotne zmiany prawne dotyczące paszportów energetycznych. Przede wszystkim dokument ten należy dodawać do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz we wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Za brak dokumentu mają być naliczane kary w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Suma ta jest określana indywidualnie przez notariusza w momencie powstawania aktu notarialnego. To wszystko za sprawą planowanych kontroli, które mają być przeprowadzane w Polsce w celu podniesienia świadomości czy efektywności energetycznej w przypadku właścicieli i zarządców nieruchomości.  

Dokument może zostać przedstawiony zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Świadectwo to ważne jest 10 lat (od daty sporządzenia dokumentu), jeśli w budynku nie zaszły istotne zmiany dotyczące termomodernizacji. Decydując się na uzyskanie paszportu, należy liczyć się z kosztami na poziomie 500-1000 zł. Cena zależy od miasta i regionu kraju. Co do zasady, w mniejszych miejscowościach jest ona niższa. 

Celem procedury jest określenie przyszłych kosztów zużycia energii. W przypadku właścicieli nieruchomości zamiarem jest zwiększenie świadomości dotyczącej termomodernizacji budynków. Ustawodawca podaje, że to również ważny krok w postępującej transformacji energetycznej. Zmiany pojawiające się w przepisach w 2023 roku dotyczą przede wszystkim nabywców i najemców. Ponadto kluczową zmianą jest konieczność przedstawienia dokumentu w przypadku budynków zbudowanych przed 2009 rokiem. To również obowiązek sporządzenia paszportu w przypadku kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Jak już wcześniej wspomniano, nowelizacja nakłada na deweloperów konieczność dołączenia załącznika w postaci charakteryzowanego dokumentu do pełnej dokumentacji. Jeśli chodzi o wyjątki, przepisy określają, że nowelizacja nie ma zastosowania w przypadku osób wykorzystujących lokale na własny użytek. Kolejne wyłączenie mówi o braku konieczności przedłożenia dokumentu w przypadku domów, których powierzchnia mieści się w granicach 70 mkw. 

Kto wystawia świadectwo energetyczne?

Według obowiązujących przepisów świadectwo wystawia osoba mająca odpowiednie uprawnienia. To przede wszystkim pracownik odpowiadający za projekt budynku lub jego wykonawca. Szczegółową listę można odnaleźć w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, który aktualizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 

Kontrole energetyczne 

Według art. 23 przepisy wskazują na konieczność wykonywania okresowych kontroli według ustalonego harmonogramu czasowego. Zależy on od rodzaju oraz mocy kotła. W określonym przypadku wykonuje się przegląd co najmniej raz na 2, 3, 4 lub 5 lat. 

 • Co 2 lata. Wymóg ten został narzucony w przypadku kotłów ogrzewanych paliwem ciekłym lub stałym, jeśli moc cieplna wynosi ponad 100 kW.
 • Co 3 lata. Sumaryczna (nominalna) moc cieplna musi być wyższa od 70 kW (również w przypadku niewymienionych w a-c źródeł ciepła oraz w przypadku połączonego systemu ogrzewania). 
 • Co 4 lata. W przypadku, jeśli kocioł opalany jest gazem, a nominalna moc wynosi powyżej 100 kW. 
 • Co 5 lat. Występuje w przypadku kotłów o mocy od 20 kW do 100 kW (nominalnie). 

 

Audyt energetyczny budynku 2023

Audyt energetyczny jest sporządzany w związku z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi. Formą różni się od świadectwa energetycznego przede wszystkim tym, że uwzględnia prognozy przyszłego zużycia energii (perspektywa czasowa), propozycje termomodernizacyjne oraz szacunkowy koszt ich wykonania. Co prawda nie jest on obowiązkowy prawnie, jednak będzie niezbędny w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w programach rządowych dla celów poprawienia efektywności energetycznej. 

Nowelizacje polskiego prawa są zgodne ze strategią energetyczną obowiązującą w całej Unii Europejskiej. Na jej podstawie istnieje szereg wymogów, które określają warunki efektywności energetycznej budynku. Oczekuje się, że zgodnie z przyjętymi rezolucjami w kolejnych latach przepisy będą bardziej restrykcyjne, co ma sprzyjać transformacji energetycznej na terenie UE. 

pexels-tom-fisk-1483880

Odrolnienie działki – jak przekształcić działkę rolną w budowlaną?

Odrolnienie działki w wielu przypadkach staje się bardziej opłacalne od zakupu budowlanej. W Polsce funkcjonują jednak restrykcyjne przepisy, które warunkują możliwość zmiany tego statusu. Jak odrolnić działkę? Jak uniknąć opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej? 

Czy odrolnienie działki jest opłacalne? 

Głównym argumentem przemawiającym za odrolnieniem działki jest niższa cena zakupu gruntu. Praktyka pokazuje, że działki rolnicze są o wiele tańsze, a nierzadko mają bardzo atrakcyjne położenie. Niektóre mają spory potencjał, który można wykorzystać pod budowę domu lub na cele działalności gospodarczej. Warto zatem rozważyć podjęcie starań o odrolnienie działki, gdy istnieje pewność, że można tego dokonać w przyszłości. 

W świetle polskiego prawa działka rolna przeznaczona jest do celów gospodarczych. Ustawowe ograniczenia sprawiają, że niemożliwy jest wykup działek o jakościowej glebie przez deweloperów. Produkcja rolna stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarek, dlatego wprowadzono szereg ograniczeń, które chronią przed niekontrolowanym odralnianiem. 

Jak odrolnić działkę – o czym należy pamiętać? 

Odrolnienie to dopełnienie formalności administracyjnych, które prowadzą do uznania działki za możliwą do zabudowy niegospodarczej. Należy zatem uregulować dwie procedury zmierzające do: 

 1. zmiany przeznaczenia terenu w MPZP lub wydania decyzji obejmującej warunki zabudowy,
 2. wyłączenia działki z produkcji rolnej według przepisów polskiego prawa. 

Powyższy proces nie zawsze jest jednak możliwy, a zazwyczaj obarczony szeregiem restrykcji. Przede wszystkim bywa skomplikowany, szczególnie z uwagi na klasy bonitacyjne. Ponadto, gdy działka spełnia wszystkie wymogi, konieczne jest uiszczenie wysokiej kwoty za dopełnienie formalności. 

Aby dokonać odrolnienia, należy najpierw złożyć wniosek o dokonanie zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Wypełniony formularz należy złożyć w urzędzie gminy. Warto pamiętać, że działka może zostać prawnie odrolniona, gdy spełnia następujące wymogi:

 • jej powierzchnia wynosi maksymalnie 500 m2,
 • znajduje się w odległości co najmniej 50 m od innej działki budowlanej,
 • jest oddalona od drogi maksymalnie o 50 m,
 • co najmniej połowa powierzchni znajduje się w obszarze tzw. zwartej zabudowy (to co najmniej pięć budynków położonych maksymalnie 100 m od siebie). 

Kiedy działka nie może zostać przekształcona?  

Odrolnienie działki nie zawsze jest jednak możliwe. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku jasno wskazuje, że można przekształcić działkę będącą nieużytkami lub gruntami o najniższej klasie bonitacyjnej (odpowiednio IV, V, VI). W przypadku gruntów zaliczanych do klas I, II, III odrolnienie wymaga zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Niższe klasy wymagają zgody wyłącznie organów lokalnych. 

Koszty odrolnienia działki 2023, a klasy bonitacyjne

Klasy bonitacyjne warunkują nie tylko jakość gruntu, ale również wyznaczają dokładne koszty związane z odrolnieniem działki. Opłaty za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kształtują się następująco: 

 • Klasa I – 437 175 zł
 • Klasa II – 378 885 zł
 • Klasa IIIa – 320 595 zł
 • Klasa IIIb – 262 305 zł
 • Klasa IVa – 204 015 zł
 • Klasa IVb – 145 725 zł
 • Klasa V – 116 580 zł
 • Klasa VI – 87 435 zł

Oprócz określonej powyżej podstawowej kwoty należy dodatkowo uwzględnić opłatę roczną, którą należy uiszczać przez dekadę. Jej wysokość to 10% ogólnej należności. W przepisach przewidziano jednak zwolnienia, które mają ułatwić prywatnym osobom odralniane na cele prywatne. W takim przypadku można odrolnić 500 m2 (dom jednorodzinny) bądź 200 m2 przypadające na każdy lokal w budynku wielorodzinnym. Po przekroczeniu podanych wymiarów opłata zostanie naliczona jedynie od nadwyżki. Obowiązek ponoszenia kosztów nie powstaje, w przypadkach, gdy:

 • Odrolnienie dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia jest nie większa niż 30% całkowitego gustu rolnego pod ww. zabudową. 
 • Właściciel wyłączanych gruntów zobowiązał się do dalszego prowadzenia gospodarstwa. 

Niektóre gminy w Polsce mogą naliczyć również podatek za zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami, ubiegać się o odrolnienie działki może właściciel gruntu, posiadacz samoistny, zarządca, dzierżawcza lub użytkownik (w tym użytkownik wieczysty). 

Działki rolne w mieście – procedura postępowania administracyjnego 

Miasta z roku na rok się rozrastają, zwiększając swoją powierzchnię o znajdujące się w pobliżu wsie. Według obowiązujących przepisów działki rolne położone w obrębie miasta są automatycznie odrolnione. Jedyne co należy zrobić, to wyłączyć je z produkcji rolnej. 

Warto również zaznaczyć, że w 2019 roku wprowadzono przepisy, które zabraniają inwestorowi niebędącemu rolnikiem nabycie nieruchomości gruntowej o powierzchni przekraczającej 1 ha. Ponadto działki, których powierzchnia wynosi ponad 30 a, w pierwszej kolejności może nabyć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Gdy KOWR nie wyrazi zgody, dopiero wówczas może zostać sprzedana indywidualnemu inwestorowi. 

pexels-pixabay-48246

Powierzchnia zabudowy – definicja i co się do niej zalicza

Powierzchnia zabudowy to jeden z podstawowych terminów na rynku nieruchomości. Zazwyczaj towarzyszy mu określenie powierzchnia użytkowa. Pomimo że stwierdzenia te mogą wydawać się zbliżone do siebie, istotnie się różnią. Czym jest powierzchnia zabudowy? Co się do niej zalicza? 

Powierzchnia zabudowy a MPZP

Powierzchnia zabudowy to określenie, z którym inwestorzy i urzędnicy mają styczność przede wszystkim w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W dokumentach ujmuje się maksymalną powierzchnię zabudowy, a więc całkowity metraż, który jest zajmowany przez wskazany budynek. 

W Polsce można spotkać się z kilkoma przepisami, które definiują ten termin, jednak, co ciekawe, brakuje definicji w samym prawie budowlanym. Z tego powodu czasami powstają nieścisłości w sytuacjach urzędowych.  

Powierzchnia zabudowy – jak liczyć?

Zasady obliczania powierzchni zabudowy dokładniej określono w obowiązującej normie PN-ISO 9836:2015-12. Według niej o powierzchni zabudowy jest mowa, gdy sam budynek jest w stanie wykończonym, a powierzchnię wyznacza rzut wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu. 

Ponadto przepis ten określa elementy, które nie wchodzą w skład powierzchni. Mowa przede wszystkim o niewystających ponad powierzchnię terenu elementach budynku. Przykładowo, nie należy uwzględniać w tej kategorii garażu podziemnego, który został posypany ziemią i zagospodarowany jako powierzchnia biologicznie czynna. Co więcej, nie powinno się uwzględniać w powierzchni zabudowy elementów drugorzędnych budynku (m.in. schodów zewnętrznych, markiz, okapów dachowych czy oświetlenia zewnętrznego) oraz zewnętrznych obiektów pomocniczych, w tym szklarni. 

Nieścisłości – co należy brać pod uwagę przy obliczaniu powierzchni zabudowy? 

Powierzchnia zabudowy może być obliczania według normy PN ISO 9836 1997. Według jej tekstu normy to rzut pionowy budynku wytyczony poprzez wszystkie jego zewnętrzne krawędzie. Pojawia się jednak kolejna norma PN 70/B 02365, która wskazuje konieczność uwzględniania krawędzi zewnętrznych kondygnacji znajdującej się przy ziemi. 

W praktyce przyjmuje się obmiar kondygnacji przyziemnej. Jednakże, gdy w konkretnym przypadku okaże się, że kolejne kondygnacje są nadwieszeniem, który wystaje poza obręb, wówczas należy uwzględniać wymiary rzutu piętra. 

Powierzchnię można policzyć, uwzględniając wymiary liniowe liczone w wymiarach przegród zewnętrznych. Powierzchnię w m2 należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

Czy wiata wlicza się do powierzchni zabudowy?

W polskich przepisach prawa budowlanego nie ma definicji powierzchni zabudowy wiaty, dlatego przyjmuje się, że to po prostu obiekt budowlany, który nie posiada co najmniej jednej ściany. Wiata nie jest wliczana do powierzchni domu. Ponadto, gdy na działce znajduje się budynek mieszkalny, przepisy umożliwiają postawienie wiaty do 50 mkw bez zezwolenia. 

Czy balkon wlicza się do powierzchni zabudowy?

W świetle polskiego prawa tak samo balkon, jak i loggia nie jest uwzględniana w powierzchni zabudowy. Według przepisów zaliczają się do kategorii tzw. elementów niezabudowanych. 

Czy taras wlicza się do powierzchni zabudowy?

Nieco inaczej jest z tarasem. W przypadku, gdy jest naziemny, jego powierzchni nie powinno się wliczać do powierzchni zabudowy. Problematyczne staje się natomiast samo zadaszenie. Gdy powstało poprzez wysunięcie części powyższej kondygnacji, wówczas element ten jest obliczany poprzez rzut ww. kondygnacji. 

Maksymalna powierzchnia zabudowy działki 

Maksymalna powierzchnia zabudowy działki jest wskazana najczęściej w MPZP lub warunkach zabudowy dla odpowiedniego obszaru administracyjnego. To kluczowy parametr, który należy zweryfikować przed zakupem nieruchomości, ponieważ posiadanie dużej działki nie zawsze daje możliwość budowy dużego budynku mieszkalnego. Wówczas pojawia się warunek zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. To inaczej grunt, który jest pokryty roślinnością lub wodami powierzchniowymi. 

Przekroczona powierzchnia zabudowy

W niektórych przypadkach powierzchnia zabudowy mogła zostać przekroczona. Oznacza to, że naruszono tzw. obszar biologicznie czynny. Gdy okaże się jednak, że budynek jest zbyt duży w świetle prawa, wówczas należy wystąpić do gminy z wnioskiem o zmianę warunków zabudowy dla danej działki. W nim należy zawrzeć konkretną wielkość, która powinna zostać zwiększona (np. 15%). 

Powierzchnia zabudowy a użytkowa 

Podczas zakupu czy najmu nieruchomości dużo większe znaczenie może mieć powierzchnia użytkowa, a więc obszar mierzony po wewnętrznych granicach ścian. To inaczej fragment, z którego można realnie w mieszkaniu lub domu korzystać. Nie uwzględnia on szybów windowych bądź klatek schodowych. Co istotne, należy do niego zaliczyć elementy, które nie wliczają się do powierzchni zabudowy. W tym przypadku mowa przede wszystkim o sutenerach, garażu znajdującym się pod ziemią czy piwnicy. Niektóre przepisy wymagają uwzględniania piwnic, co wiąże się z dużymi kontrowersjami, szczególnie w przypadku opodatkowania.

Styrobeton - czym jest i czy warto z niego korzystać?

Styrobeton – czym jest i czy warto z niego korzystać?

Na rynku materiałów budowlanych ciągle pojawiają się nowe produkty mające usprawnić i ułatwić proces budowy, a także sprawić, aby finalny efekt był jeszcze lepszy. Jeden z tych materiałów, wykorzystywany coraz częściej w branży budowlanej, to styrobeton. Czym jest ten materiał? Czy warto z niego korzystać? Jakie zalety ma wylewka samopoziomująca na styropian?

Styrobeton – charakterystyka

Styrobeton jest materiałem, w którego skład wchodzi granulat styropianowy pod wylewki, woda i cement, wzbogacone środkami chemicznymi w celu maksymalnego wzmocnienia i zespolenia tej mieszanki. Producenci materiałów budowlanych oferują styrobeton w workach, będący gotową kompozycją, do której należy jedynie dodać odpowiednią ilość wody – zgodnie z instrukcjami producenta zawartymi na opakowaniu. Materiał ten kupić można również w formie gotowych modułów, wyglądem przypominających płyty.

Styrobeton – właściwości

Najważniejsza właściwość styrobetonu to jego waga – jest ultralekki (nawet 12x lżejszy niż tradycyjny beton). Można dzięki temu wykorzystać go we wszystkich konstrukcjach wymagających zastosowania materiałów nieobciążających. Lekka wylewka na strop ze styrobetonu jest więc idealnym rozwiązaniem, stosowanym często przez wiodące firmy zajmujące się budową nieruchomości.

Kolejna niezwykle ważna zaleta to właściwości termiczne styrobetonu. Materiał ten jest świetnym izolatorem termicznym, charakteryzującym się 10x większą wydajnością od betonu. Posadzka styrobetonowa pozwala więc uniknąć nadmiernego oddawania ciepła.

Poza izolacją cieplną, styrobeton jest doskonałym izolatorem dźwięku. Wykorzystanie tego materiału skutkuje więc świetną izolacją akustyczną nieruchomości. Lekka wylewka styrobetonowa wykorzystana podczas wykonywania stropu, będzie go profesjonalnie wygłuszała i tłumiła niemal wszystkie dźwięki. 

Ostatnia cenna właściwość styrobetonu to ognioodporność, która powoduje że materiał ten jest niezwykle cennym materiałem budowlanym, wykorzystywanym coraz częściej podczas budowy lub remontu domu.

Styrobeton – zastosowania

Styrobeton jest szeroko stosowany w budownictwie. Najczęściej wykorzystywany jest jako:

 • lekkie wypełnienie podłóg i stropów, co jest szczególnie istotne podczas remontowania wiekowych nieruchomości, gdzie niezwykle ważne jest jak największe odciążenie elementów konstrukcyjnych odnawianego budynku,
 • izolacja termiczna ścian zewnętrznych oraz poszczególnych kondygnacji,
 • izolacja akustyczna – wypełniając strop styrobetonem, zyskujemy dodatkowe wygłuszenie nieruchomości, dzięki czemu unikniemy niesienia się dźwięków po stropie,
 • izolacja termiczna fundamentów – styrobeton świetnie ociepla ściany fundamentowe, dzięki czemu nie oddają one ciepła z budynku. Uniemożliwiają także przemarzanie fundamentów,
 • izolacja dachów płaskich – dzięki niskiej wadze, styrobeton z powodzeniem używany jest do ocieplania płaskich dachów.

Poza tym, styrobeton dokładnie wypełnia wszelkie szczeliny, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdza się we wszystkich miejscach, w których rozłożone są i skryte instalacje wodne, gazowe i inne. Dzięki swojej półpłynnej formie, łatwo dopasowuje się on do powstałych zagłębień, izolując je i uszczelniając.

Styrobeton śmiało wykorzystywać można jako alternatywę podczas ocieplania ścian zewnętrznych. Dzięki swoim wysokim parametrom termoizolacyjnym, świetnie sprawdza się również jako wylewka w basenach, dzięki czemu woda zostaje ciepła przez dłuższy okres czasu. Jest też doskonałym materiałem do wykonania wylewki na taras lub balkon.

Istnieje jednak kilka sytuacji, w których styrobeton nie jest materiałem spełniającym oczekiwania. Zazwyczaj nie jest polecany do budowy i ocieplania konstrukcji ścian nośnych, które mogą okazać się za lekkie i nie utrzymać ciężaru całej konstrukcji budynku, która ma się na nich opierać.

Wylewka styrobeton – cena za m2

Cena styrobetonu zależy głównie od tego, jaką grubość ma mieć stosowana przez nas wylewka. Minimalna grubość wylewki wyrównującej ze styrobetonu to 4-5 centymetrów. Można przyjąć, że średnia cena styrobetonu za metr kwadratowy przy powierzchni 100 m² to 24 zł/m².

Styrobeton czy styropian?

Podczas wyboru materiału do izolacji posadzek oraz podłóg, warto zapoznać się z kilkoma istotnymi szczegółami, które wpływać mogą na warunki termiczne panujące w nieruchomości po zakończeniu prac. Zarówno styrobeton, jak i styropian charakteryzują się bardzo podobnymi właściwościami termicznymi, jednak ze względu na ich budowę, różnią się znacznie pod innymi względami. Z użyciem styropianu nie jesteśmy w stanie pokryć szczelnie wszystkich szczelin. Styrobeton doskonale poradzi sobie z tym problemem. Dokładnie pokrywa podłoże, także w okolicy zgięć, rurek czy innych miejsc trudnych do wypełnienia. Dzięki temu uniknąć możemy powstawania mostków termicznych. Zyskamy również wypoziomowaną posadzkę. Styropian jest jednak lżejszy i łatwiejszy w transporcie oraz ręcznej obróbce. 

Jak sprawdzić kto jest właścicielem działki

Jak sprawdzić kto jest właścicielem działki?

W dzisiejszych czasach posiadanie nieruchomości jest jednym z najważniejszych kroków w życiu wielu ludzi. Dzięki temu można zapewnić sobie stabilność finansową oraz poczucie bezpieczeństwa, które wynika z posiadania własnego domu lub mieszkania. Jednakże przed zakupem nieruchomości ważne jest dokładne sprawdzenie, kto jest właścicielem działki. Istnieją różne sposoby na uzyskanie tych informacji.

W tym artykule przedstawimy Ci różne sposoby, jak znaleźć właściciela działki za darmo lub za opłatą. Dowiesz się, jak sprawdzić kto jest właścicielem działki, jak znaleźć działkę po numerze księgi wieczystej, jak ustalić właściciela działki bez księgi wieczystej, jak sprawdzić czyja jest księga wieczysta oraz jak sprawdzić numer działki.

Jak sprawdzić właściciela działki za darmo?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, kto jest właścicielem działki, możesz skorzystać z kilku darmowych metod. W internecie znajdziesz wiele serwisów oferujących dostęp do publicznych rejestrów gruntów i nieruchomości.

Przykładową darmową metodą jest skorzystanie z usługi Geoportalu, który udostępnia m.in. mapy z zaznaczonymi granicami działek. Dzięki temu możesz sprawdzić numer działki i jej granice. Następnie możesz udać się do miejscowego urzędu gminy i wypełnić odpowiedni wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W większości przypadków takie informacje są bezpłatne.

Jak znaleźć działkę po numerze księgi wieczystej? 

Jeśli znasz numer księgi wieczystej działki, możesz sprawdzić, kto jest jej właścicielem, udając się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym. Tam możesz uzyskać odpis lub wyciąg z księgi wieczystej, który zawiera informacje o właścicielu działki oraz jej granicach. W przypadku, gdy nie masz numeru księgi wieczystej, możesz spróbować znaleźć go w rejestrze gruntów.

Jak dokładnie znaleźć informacje o właścicielu działki?

Aby dokładnie znaleźć informacje o właścicielu działki, potrzebne są przede wszystkim konkretne informacje dotyczące tej działki. Najważniejsze z nich to:

 1. Numer działki – jest to podstawowa informacja potrzebna do znalezienia właściciela. Numer działki można znaleźć m.in. w księdze wieczystej, w ewidencji gruntów w urzędzie gminy lub w katastrze nieruchomości.
 2. Adres działki – w niektórych przypadkach można znaleźć właściciela działki na podstawie jej adresu. Dzieje się tak w przypadku, gdy działka posiada adres w ewidencji adresowej.
 3. Imię i nazwisko lub numer NIP właściciela – w przypadku, gdy właścicielem działki jest osoba fizyczna lub firma, można znaleźć informacje o nim na podstawie jego imienia i nazwiska lub numeru NIP.

Przykłady wyszukiwań w rejestrach i bazach danych:

 1. Wyszukanie właściciela działki w katastrze nieruchomości:
 • Wejdź na stronę internetową katastru nieruchomości.
 • Wyszukaj działkę na podstawie numeru działki lub adresu.
 • Przeglądaj informacje dotyczące działki, w tym informacje o właścicielu.
 1. Wyszukanie właściciela działki w urzędzie gminy:
 • Udaj się do urzędu gminy, w którym znajduje się działka.
 • Zapytaj o informacje dotyczące właściciela działki i złożenie wniosku o udostępnienie tych informacji.
 • Wypełnij wniosek i uiść opłatę.
 • Otrzymaj informacje dotyczące właściciela działki.
 1. Wyszukanie właściciela działki w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej:
 • Wejdź na stronę internetową Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 • Wyszukaj firmę na podstawie jej nazwy lub numeru NIP.
 • Przeglądaj informacje dotyczące firmy, w tym informacje o jej właścicielach.

Warto pamiętać, że procedura wyszukania właściciela działki może się różnić w zależności od instytucji, w której szukamy informacji.

Jak ustalić właściciela działki bez księgi wieczystej?

Jeśli nie posiadasz numeru księgi wieczystej, a chcesz ustalić właściciela działki, możesz skorzystać z innych źródeł informacji. Możesz np.  skorzystać z usług biur nieruchomości. W takich miejscach pracują specjaliści, którzy zajmują się m.in. wyszukiwaniem informacji o właścicielach nieruchomości.

Jak sprawdzić kto jest właścicielem nieruchomości?

Jeśli potrzebujesz sprawdzić właściciela nieruchomości, a nie tylko działki, możesz skorzystać z Krajowego Rejestru Sądowego. W rejestrze tym prowadzone są księgi wieczyste, które zawierają informacje na temat właścicieli nieruchomości. Możesz tam znaleźć informacje na temat właściciela nie tylko działki, ale także budynku. Warto jednak pamiętać, że dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego jest płatny.

Alternatywne sposoby na sprawdzenie właściciela działki

Oprócz korzystania z urzędów i baz danych, istnieją także alternatywne sposoby na sprawdzenie właściciela działki. Niektóre z tych sposobów to:

 1. Sprawdzenie aktu notarialnego – jeśli działka została sprzedana lub kupiona w niedalekiej przeszłości, można sprawdzić jej właściciela na podstawie aktu notarialnego. Akt notarialny zawiera informacje o sprzedających i kupujących oraz o nieruchomości, która jest przedmiotem transakcji.
 2. Wywiad środowiskowy – można przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami okolicy, w której znajduje się działka, aby dowiedzieć się, kto jest jej właścicielem. Warto jednak pamiętać, że taka forma poszukiwania informacji może nie być skuteczna, gdyż nie każdy mieszkaniec będzie znał właściciela działki lub będzie chciał ujawnić tę informację.
 3. Przeprowadzenie własnych badań – można dokonać samodzielnych badań terenowych, aby ustalić właściciela działki. W tym celu należy zbierać informacje o działce i jej otoczeniu, poszukiwać tabliczek informacyjnych lub rozmawiać z sąsiadami, którzy mogą znać właściciela.

Należy jednak pamiętać, że wykonywanie własnych badań terenowych może być czasochłonne i wymagać posiadania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności, szczególnie w przypadku dzialek położonych w trudno dostępnych miejscach lub gdy poszukiwania dotyczą większej ilości nieruchomości. W przypadku braku pewności lub wątpliwości co do legalności działki lub jej właściciela, zawsze warto skonsultować się z odpowiednim urzędem lub prawnikiem.

Podsumowanie 

Jak widać, istnieje wiele sposobów na sprawdzenie, kto jest właścicielem działki. Warto znać wszystkie dostępne źródła informacji, aby mieć pewność, że uzyskane informacje są w pełni wiarygodne i rzetelne. 

Technologie budowy domu

Domki drewniane i z bala- opinie, ceny, projekty, wady i zalety technologii

Domy z drewna lub bali cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Są one nie tylko bardzo przytulne, ale i funkcjonalne. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii są w pełni odporne na działanie warunków pogodowych. Całoroczne domki dostępne są w bardzo różnych konfiguracjach. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ich temat.

Dlaczego domy z bali to dobre rozwiązanie?

Gotowe domy z bali to naprawdę świetne i warte uwagi rozwiązanie. Przede wszystkim proces ich budowy odbywa się bardzo sprawnie. Dzięki temu, że do montażu wykorzystuje się gotowe elementy, bardzo szybko można się cieszyć z wykończonego, gotowego do użytku budynku. Podczas montażu poszczególnych elementów nie mają znaczenia warunki pogodowe, budowy nie ograniczą deszcze czy mrozy.

Domy z bali są w pełni odporne na zmieniające się warunki pogodowe. Latem się nie przegrzewają, a zimą nie wyziębiają. Są one także bardzo estetyczne i funkcjonalne. Zalety mieszkania w budynkach zbudowanych z bali są bardzo duże. Bale gwarantują zdrowe i bardzo komfortowe warunki do mieszkania. Nie ma ryzyka, że będą się rozwijać grzyby, pleśni czy, że we wnętrzu będzie panować nadmierna wilgoć. Drewno to także bardzo dobry izolator akustyczny. Nie ma więc ryzyka, że do wnętrza będą się dostawały nadmiernie hałasy dobiegające z zewnątrz.

Takie budynki wiążą się także z mniejszą ilością formalności koniecznych do dopełnienia. Dom z bali bez pozwolenia zarówno w wersji całorocznej jak i letniskowej to świetne rozwiązanie. Jeśli będą one miały powierzchnię nie większą niż 35 m2 wystarczy tylko zgłosić budowę do Starostwa Powiatowego.

Wady domów z bali

Kwestią, o której należy wspomnieć jest to, że często trudno znaleźć lokalizację, w której można postawić taki dom. Jeśli w jakiejś okolicy dominują zabudowy murowane to może się okazać, że domki z bala nie do końca będą się wpisywać w miejscowy plan zagospodarowania. Dlatego chcąc postawić dom z bali gotowy, dobrze jest uwzględnić te zamiary już na etapie poszukiwania działki.

Mówiąc o wadach, dobrze jest także wspomnieć o pewnych wymaganiach, które stawia drewno. Aby było ono zachowane przez długi czas w dobrym stanie, należy do kilka lat prowadzić pewne działania konserwacyjne. W tym celu z pewnością przydadzą się impregnaty najwyższej jakości.

Domy drewniane – najważniejsze informacje i zalety

Inną propozycją są domy z drewna. Zwykle kojarzą się one z klimatem górskim i wsiami. Jednak warto zaznaczyć, że obecnie budynki tego typu cieszą się coraz większą popularnością bez względu na styl i lokalizację. Można znaleźć bardzo dużo nowoczesnych lub bardziej klasycznych projektów domów, dzięki czemu każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.

Bez wątpienia domy drewniane posiadają bardzo dużo zalet. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym mogą one być całoroczne. Kolejną korzyścią jest krótszy czas budowy niż w przypadku domów murowanych. Dobra organizacja pozwala na wybudowanie domu drewnianego w nie więcej niż rok. Niektóre projekty domów można wybudować nawet w trzy miesiące. Nie ma tutaj znaczenia czy proces budowy będzie się budowało w okresie letnim czy też zimą. Pora roku i panująca pogoda nie wpływa aż w takim stopniu na proces budowy.

Kolejną zaletą są także dużo niższe koszty niż w przypadku domów murowanych. Najtańsze są domy parterowe. Zaoszczędzone środki finansowe można przeznaczyć na wykończenie wnętrz.

Podobnie jak w przypadku domów z bali, także dom drewniany stwarza idealny klimat dla mieszkańców. W drewnianych wnętrzach panuje dobry obieg powietrza, żywica, która pochodzi z olejków eterycznych pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu oddechowego, a także działa bakteriobójczo. Ponadto w zimie domy nagrzewają się bardzo szybko, a w lecie trzymają chłód. Drewniane domy wyróżniają się łatwą izolacją, co pozwala także zaoszczędzić na zużyciu energii.

Wady domów drewnianych

Domy z drewna mają naprawdę dużo zalet. Jednak nie można pominąć kilku wad i trudności z nimi związanych. Przede wszystkim, aby mieć pewność, że budynek będzie prawidłowo wykonany i będzie spełniał swoje założenia trzeba znaleźć doświadczonego i wykształconego wykonawcę, co nie zawsze jest takie proste. Innym problemem, podobnie jak w przypadku domów z bali, może być lokalizacja oraz konieczność regularnych impregnacji, aby zwiększyć ich wytrzymałość i odporność.

Drewniane domy lub domy z bali to świetne rozwiązanie, o którym marzy wiele osób. Prezentują się one naprawdę efektownie i wyróżniają się niepowtarzalnymi właściwościami związanymi z termoizolacją. W drewnianych wnętrzach panuje niepowtarzalny klimat korzystny dla zdrowia, a przede wszystkim dla układu oddechowego. Rozważając budowę domu, warto rozważyć właśnie budynki z drewna.

Technologie budowy domu

Dom szkieletowy – opinie, ceny projektów, wady i zalety technologii

Obecnie istnieją różne technologie wznoszenia domów jednorodzinnych. Jedna z nich to technologia szkieletowa. Podbiła ona serca przede wszystkim mieszkańców Ameryki i Skandynawii, w Polsce nie cieszy się jednak jeszcze taką samą popularnością. Osoby decydujące się na to rozwiązanie powinny znać różnice między konstrukcją domu szkieletowego w wariancie skandynawskim, kanadyjskim i niemieckim. Jakie są wady i zalety domów szkieletowych?

Historia domów szkieletowych w Polsce

W Polsce wokół domów szkieletowych narosło sporo kontrowersji. Ma to związek z „bum” budowniczym w latach 80. i 90., kiedy osoby pracujące przy budowach w Stanach Zjednoczonych powróciły do kraju i rozpoczęły montaż domów szkieletowych. Niestety, nie dysponowały wystarczającą wiedzą i umiejętnościami, w związku z czym budowle były nietrwałe, chłonęły wilgoć, a nawet miały dziurawe ściany, przez które przedostawał się wiatr. W związku z tym opinie na temat domów szkieletowych były dość mocno podzielone. Na szczęście te czasy dawno minęły, a obecnie na rodzimym rynku można znaleźć wiele profesjonalnych firm specjalizujących się w budowie domów szkieletowych.

Co należy wiedzieć o budowie domu szkieletowego?

Dom szkieletowy stanowi alternatywę dla domu murowanego. Technologia szkieletowa odnosi się do konstrukcji ścian. Jako pierwszy wykonywany jest szkielet obejmujący pionowe i poziome belki drewniane. Potem wypełnia się go materiałem izolacyjnym – od wewnątrz jest to ocieplenie pokryte folią paroizolacyjną oraz płyta gipsowo-kartonowa lub boazeria drewniana. Na zewnątrz stosuje się folię wiatroizolacyjną i płytę OSB pokrywane elewacją drewnianą bądź tynkiem.

Dom szkieletowy – kanadyjski, skandynawski czy niemiecki?

Nie każdy dom w konstrukcji szkieletowej jest taki sam. Największą popularnością cieszą się trzy warianty: kanadyjski, skandynawski i niemiecki. Najczęściej wybierany jest pierwszy wariant. Cechuje się on występowaniem nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi. Do elewacji zazwyczaj wykorzystywana jest oblicówka winylowa, okładzina drewniana, tynk elewacyjny na podkładzie ze styropianu lub okładzina ceglana. Dachy pokryte są bitumiczną bądź ceramiczną dachówką. Takie domy szkieletowe występują w postaci modułowej prefabrykowanej, lecz da się je też zamontować na placu budowy. System skandynawski charakteryzuje się z kolei słupami nośnymi o grubości 45 mm użytymi do konstrukcji ścian. Nie ma tu miejsca na nadproża – ich rolę przejmuje specjalna deska mieszcząca się pod oczepem. Konstrukcja jest usztywniona za pomocą płyt kartonowo-gipsowych, natomiast na dachu znajduje się dachówka cementowa, ceramiczna lub blachodachówka. Domy szkieletowe w konstrukcji skandynawskiej stawia się przede wszystkim w formie prefabrykatów. Jeśli chodzi o domy w konstrukcji niemieckiej, wyróżnia je ciężka konstrukcja. Trwałość tej technologii jest porównywalna do domów murowanych. Wykorzystuje się tu drewno KVH charakteryzujące się dużą wytrzymałością i odpornością na ogień. Elementy są przygotowywane w fabryce z zachowaniem wyjątkowej precyzji. Dokładnie odmierzone materiały da się łatwo i szybko zamontować, niweluje to ryzyko powstawania błędów w trakcie budowy. Taki dom może być ekonomiczny i ekologiczny, a nawet pasywny.

Wady i zalety domów szkieletowych

Przed podjęciem decyzji o budowie domu szkieletowego należy zapoznać się z wadami i zaletami tego rozwiązania. Tych drugich jest zdecydowanie więcej. Domy budowane w tej technologii pozwalają na odzysk ciepła, dlatego cieszą się popularnością nawet w tak mroźnych krajach jak skandynawskie. Stawia się je bardzo szybko w porównaniu z technologią murowaną. Do budowy używa się niewielu materiałów, dlatego na placu da się łatwo utrzymać porządek. Warto mieć jednak na uwadze, że powierzchnia użytkowa powinna być szczegółowo rozplanowana już na etapie projektu. W domach murowanych wprowadzenie nagłych zmian jest łatwiejsze, ponieważ nie wymagają one trzymania się szczegółowego planu. Właściwe przemyślenie przestrzeni uchroni jednak od ewentualnych poprawek przy budowie domu szkieletowego.

Cena domu szkieletowego

W Polsce największą popularnością cieszą się wciąż domy murowane, lecz coraz więcej osób poszukuje alternatywnych rozwiązań. Koszt dostępnego od ręki projektu w przypadku domów szkieletowych wynosi 2000-5000 zł. Cena indywidualnego projektu domu szkieletowego może wynieść nawet około 20 000 zł. Znaczenie ma tu m.in. powierzchnia użytkowa i sposób wykończenia. Projekt indywidualny wydaje się jednak być korzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ będzie on maksymalnie dostosowany do potrzeb klienta. Koszt budowy, zależnie od stanu wykończenia, wynosi z kolei od 150 000 zł do 400 000 zł. Cena projektu zależy od jakości materiałów użytych do konstrukcji. Trudno jest więc podać dokładną sumę kosztów. Osoby, które są zainteresowane budową domu szkieletowego, powinny zapoznać się z ofertą naszej firmy FRANC HOME.

julian-gentilezza-ctUWE7BUEzE-unsplash

Czym ocieplić poddasze i dach? Wełna, styropian czy pianka?

Szeroka grupa osób, ze względu na chęć wygenerowania oszczędności związanych z ogrzewaniem domu bądź innych budynków, rozważa docieplenie dachu bądź poddasza. To dwie najskuteczniejsze metody na zatrzymanie ciepła. Czym ocieplić poddasze? Ile kosztuje ocieplenie poddasza? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Ciekawi? Zaczynamy! 

Wełna mineralna jako doskonały materiał na ocieplenie

Ocieplenie dachu wełną, czy ocieplenie poddasza wełną mineralną, stało się dziś powszechnie wykorzystywaną i cenioną praktyką. Do tego celu możemy wybrać wełnę mineralną z włókna szklanego, jak również z włókna skalnego. Izolacja poddasza wełną to najlepszy wybór biorąc pod uwagę odporność na ogień. Co więcej, wełna jest materiałem lekkim, plastycznym i elastycznym. Cechuję się także doskonałą izolacją cieplną oraz przepuszczalnością pary wodnej. Co więcej, izolacja wełną pozwoli również na doskonałe wyciszenie akustyczne. Zaznaczyć należy, że wełna mineralna jest jednym z najczęściej wybieranych materiałów do ocieplenia przez najszerszą grupę użytkowników.

Ocieplenie dachu pianką, czyli szybkość i skuteczność

Czym ocieplić dach? Ocieplenie dachu lub poddasza pianką to kolejna propozycja. Natryskowa izolacja dachu to zdecydowanie najszybsza metoda na ocieplenie. Ocieplenie pianą pur polega na wytwarzaniu materiału przez specjalny agregat, który następnie nakładany jest przy użyciu profesjonalnych sprzętu. W praktyce oznacza to, że ocieplanie dachów pianką, może zostać wykonane jedynie przez profesjonalne przedsiębiorstwo oferujące usługi budowlane.

Największą zaletą wykorzystywania pianki pur do ocieplenia dachu bądź poddasza jest brak ryzyka wystąpienia tzw. mostków termicznych. Wszystko dzięki temu, że pianka doskonale wypełnia każdą szczelinę. To doskonała metoda ocieplenia dachu bądź poddasza o skomplikowanych, nieregularnych kształtach więźby dachowej. Co więcej, użycie nowoczesnych pianek pur to doskonały wybór na walkę z wilgocią, grzybami oraz pleśnią. Może być stosowana zarówno jako docieplenia wewnętrzne oraz zewnętrzne. Ocieplanie dachu przy użyciu pianki poliuretanowej jest zdecydowanie najdroższym sposobem. Jest jednak niezwykle szybką metodą, a co najważniejsze, bardzo wydajną, ciesząc nas swoją funkcjonalnością przez bardzo długi czas użytkowania.

Ocieplenie dachu styropianem, czyli ekonomiczne rozwiązanie

Płyty styropianowe to kolejna propozycja na ocieplenie dachu czy poddasza. Ocieplenie dachu styropianem niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to materiał, który wykazuje bardzo wysokie właściwości termoizolacyjne. Może być wykorzystany także do ocieplenia podkrokwiowego. Płyty z polistyrenu XPS mogą zostać wykorzystane jako ocieplenie dachu od wewnątrz. Co ważne, koszty ocieplenia poddasza przy pomocy styropianu, wypadają na tle innych dostępnych materiałów najtaniej.

Styropian, jak każdy materiał, posiada także swoje wady. Przede wszystkim nie posiada żadnej izolacji akustycznej. Jest podatny na złamania i uszkodzenia mechaniczne. Co więcej, podczas jego obróbki, borykamy się z wieloma, małymi granulkami, które wykruszają się z płyt styropianowych.

Ile kosztuje ocieplenie?

Docieplenie dachu czy poddasza jest znaczącą inwestycją dla naszego domowego budżetu. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się nad całkowitym kosztem ocieplenia. W zależności od wybranego materiału, cena za m2, będzie wahać się w przedziale od 30zł do 70zł. Czym ocieplić dach chcąc ponieść najniższe koszty? Wówczas należy zastanowić się nad wyborem pomiędzy wełną mineralną a styropianem. Na pierwszy rzut oka styropian wydaję się najtańszym rozwiązaniem, jednak do ceny materiału należy doliczyć zaprawę klejącą i siatkę, przez co łączny koszt może wynieść 40 zł/m2. W związku z tym należy wziąć pod uwagę wybór wełny mineralnej. Za m2 wełny o grubości 15 cm będziemy musieli zapłacić około 30 zł. Nie ma natomiast wątpliwości co do najdroższej metody na ocieplenie dachu albo poddasza, a więc wykorzystanie pianki poliuretanowej. Chcąc skorzystać z profesjonalnych usług i innowacyjnego materiału, wówczas musimy liczyć się z kosztami od 50 zł aż do 150 zł za m2, a cena uzależniona jest przede wszystkim od oferty danej firmy budowlanej. By jednak móc oszacować dokładnie, kompleksowo koszt ocieplenia dachu bądź poddasza, należy wykonać precyzyjne pomiary. Nie ma więcej jednej, uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, a wycena jest kwestią wysoce indywidualną. Można jedynie skorzystać z pewnego ogólnego schematu, który informuję, że na każdy 1 m2 powierzchni górnego piętra naszych budynków, przypada około 1,4 m2 powierzchni dachu do ocieplenia.

Pomimo tego, że ocieplenie dachów bądź poddaszy wymaga od nas pewnych nakładów finansowych, w dłuższej perspektywie czasu wygeneruje spore oszczędności, zachowując nawet 25% ciepła w naszym domach. Warto skorzystać z renomowanych usług marki Franc Home, które pozwolą nam na doskonałe dopasowanie do naszych indywidualnych potrzeb i preferencji, jak również możliwości finansowych związanych z ociepleniem dachu czy poddasza.

ricardo-gomez-angel-TbwnUGV4kok-unsplash

Jak sprawdzić wymiary działki za pomocą dostępnych narzędzi i serwisów?

Szukając idealnej działki dla siebie przede wszystkim trzeba sprawdzić jej dokładne wymiary. W tym celu można skorzystać z różnych dostępnych serwisów i narzędzi. Cała procedura jest bardzo prosta i wygodna. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Dlaczego wymiary działki są takie ważne?

Wymiary działki to bardzo ważna kwestia dla inwestorów. Każdy chce wybudować jakąś nieruchomość na działce o określonej wielkości. Czasem np. na domki szeregowe wystarczy mniejszy grunt, w innych sytuacjach preferowane będą większe działki.

Wymiary działek warunkują m.in. to jaką nieruchomość można na niej postawić. Czasem zdarza się tak, że powierzchnia działki jest na tyle nieregularna, że swoboda sytuowania budynku jest znacznie ograniczona. Wiedząc jak sprawdzić działkę w ewidencji gruntów, można dokładnie się dowiedzieć czy spełni ona zakładane wymagania.

Jak sprawdzić wymiary działki za pomocą Internetu?

Obecnie wielkości dzięki można bardzo łatwo sprawdzić za pomocą Internetu. W sieci dostępne jest wiele serwisów, które zawierają dokładne mapy kraju podzielone na poszczególne działki. Na takich stronach można łatwo znaleźć lokalizację danej działki, a także jej dokładne wymiary. Wystarczy tylko podać numer obrębu geodezyjnego.

Najważniejszym i najlepszym serwisem tego typu jest portal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii czyli Geoportal. Warto także zaznaczyć, że pochodne Geoportalu są prowadzone dla konkretnych miast oraz województw.

Można także wyróżnić inne portale tego typu m. in. ongeo.pl. Udostępniają one najważniejsze informacje o różnych działkach, ich przeznaczeniu i wielkości. Ponadto dostępne są tam także informacje o księgach wieczystych, zagrożeniu powodziowym, czy nasłonecznieniu. Niektóre informacje są dostępne dopiero po wzniesieniu odpowiedniej opłaty. Wiele portali jest prowadzonych z myślą o profesjonalnych przedsiębiorstwach geodezyjnych. Można jednak wyróżnić też takie dla osób prywatnych.

Geoportal – jak z niego korzystać

Jak wspomniano wcześniej Geoportal to najpopularniejszy portal z informacjami na temat gruntów. Zastanawiając się jak sprawdzić wymiary działki na Geoportalu, należy przede wszystkim wejść na stronę i wybrać metodę wyszukiwania działki. W tym celu można wpisać adres lub na mapie wskazać miejsce działki. Obie metody są bardzo proste i dokładne.

Kiedy już uda się znaleźć daną działkę na mapie, wystarczy wybrać opcję „zmierz odległość”. Wtedy na mapie pokaże się pierwszy punkt i następnie będzie można wybrać kolejny. Warto zwrócić uwagę, że wybierając poszczególne punkty załamania na mapie pokazują się odległości z dokładnością do 1 metra. Portal oferuje także możliwość „zmierz powierzchnie”. Można też wybrać możliwość pomiaru powierzchni, aby odrazu sprawdzić długość i szerokość działki oraz jej powierzchnię.

Sprawdzanie wymiarów działki na ongeo.pl

Kolejnym popularnym portalem umożliwiającym sprawdzenie wymiarów działki jest ongeo.pl. Na stronie należy wybrać zakładkę „raport o terenie” i wyszukać określoną działkę. Można wpisać dokładny adres, numer ewidencyjny, albo zaznaczyć lokalizację na mapie. Następnie trzeba wskazać w raporcie dokładne tematy, które chce się sprawdzić. W dalszej części zostaną podane konkretne ceny.

Po potwierdzeniu zostanie wygenerowany raport, który można pobrać i zapisać na swoim urządzeniu lub wydrukować.

Wydział geodezji

Zastanawiając się gdzie sprawdzić dokładne wymiary działki można także odwiedzić wydział geodezji w miejscowym urzędzie. W tym celu trzeba się udać do urzędu i podać tam numer ewidencyjny danego gruntu. Użytkownicy sprawdzą najważniejsze informacje i udzielą je osobie zainteresowanej. Można także ubiegać się o oficjalny dokument, czyli wypis z rejestru gruntów. Jednak nie każdy może uzyskać taki dokument. Prawo do niego ma jedynie oficjalny właściciel, wkładający czy inna osoba mająca jakiś interes prawny (samo zainteresowanie zakupem gruntu nie stanowi wystarczająco powodu).

Warto zaznaczyć, że do oficjalnego wpisu dołączony może zostać także wyrys z geodezyjnej mapy ewidencyjnej. Załącznik ten dodatkowo pokazuje jaki jest kształt działki i jej położenie, a także jakie jest jej najbliższe sąsiedztwo.

Czas oczekiwania na uzyskanie konkretnych informacji z wydziału geodezji jest stosunkowo krótki, a cała procedura nie powinna sprawić żadnych trudności.

Osoby zainteresowane zakupem gruntów z pewnością poszukują informacji na temat tego jakie wymiary działki są określone. Aby uzyskać takie informacje można skorzystać z kilku portali internetowych. Dzięki temu bez wychodzenia z domu można szybko i wygodnie sprawdzić długość i szerokość działki, jej powierzchnię, a także inne informacje na temat gruntu jak np. jej sąsiedztwo, panujące tam nasłonecznienie, czy ukształtowanie terenu. Można też skorzystać z tradycyjnych metod i odwiedzić stosowny wydział w urzędzie miasta. Powyższe informacje z pewnością powinny pomóc zdobyć stosowne informacje na temat konkretnych posesji.