pexels-harry-cunningham-harrydigital-3619797

Wycinka drzew przed budową w 2023 – wszystko, co musisz wiedzieć

Własna działka oferuje możliwość dowolnego zagospodarowania dostępnej przestrzeni, zgodnie z własnymi potrzebami oraz preferencjami. Z tego też powodu, coraz więcej osób decyduje się na jej posiadanie. Przed rozpoczęciem budowy jednak, z obszaru działki należy jest usunąć wszystkie elementy, utrudniające wykonywanie prac. Jednymi z takich obiektów są oczywiście drzewa. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie, czy można wyciąć drzewo na swojej działce, a także omówimy wszelkie kluczowe aspekty, dotyczące wycinki drzew na działce budowlanej.

Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzewa na działce – czym jest i co warto o nim wiedzieć?

Wniosek o wycięcie drzewa na działce budowlanej to dokument, upoważniający do legalnego usunięcia drzewa z działki. Pozwolenie wydawane jest zazwyczaj przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek powinien zawierać takie informacje, jak:

 • dane osobowe właściciela działki wraz z jego adresem zamieszkania, imieniem i nazwiskiem
 • oświadczenie, deklarujące o prawie własności działki
 • przeznaczenie działki (na przykład działka rolna czy budowlana pod budowę nieruchomości)
 • gatunek drzewa przeznaczonego do wycinki wraz z jego wymiarami, w tym obwodem pnia
 • przyczyna oraz termin podjęcia wycinki
 • wielkość powierzchni w metrach kwadratowych, jaką zajmują drzewa mające zostać usunięte

Do dokumentu należy dołączyć także rysunek poglądowy, na którym przedstawione zostanie dokładne miejsce usytuowania drzewa na terenie działki. Po otrzymaniu wniosku o pozwoleniu na wycinkę, organy władzy będą dokonywać rewizji przestrzeni działkowej w obecności jej właściciela. Po trzydziestu dniach od jej wykonania, zostanie rozpatrzona decyzja o przyznaniu pozwolenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, zostanie ustalony dokładny termin podjęcia prac, mających na celu usunięcie drzewa. Uwaga! Warto podkreślić, że decyzja może zostać unieważniona w okresie od 1 marca do 15 października – w trakcie ochrony miejsc lęgowych ptaków.

Wycinka drzew na działce – kiedy jest niemożliwa?

W niektórych przypadkach, usunięcie drzewa z terenu posiadanej przez siebie działki może okazać się niemożliwe. Wyjątki obejmują przede wszystkim sytuacje, gdy dane drzewo wpisane zostało do rejestru zabytków lub określone jako pomnik przyrody. Zgodnie z polskim prawem, nielegalne jest również wycięcie drzew wówczas, gdy obszar, na którym rosną został odgórnie przeznaczony na teren do zasadzenia zieleni miejskiej lub kiedy w planach jest jego zagospodarowanie jako miejsce użyteczności publicznej. Z tego też powodu, przed podjęciem jakichkolwiek działań, warto jest zweryfikować, czy drzewo znajdujące się na terenie naszej działki nie jest poddane ochronie.

Wycinka drzew bez zezwolenia – czy wniosek jest zawsze potrzebny?

Warto również podkreślić, iż istnieją reguły, zgodnie z którymi przed wycięciem drzewa na działce, nie jesteśmy zobligowani do uprzedniego ubiegania się o otrzymanie odpowiedniego przyzwolenia. Przypadki te związane są z poszczególnymi wymiarami konkretnego drzewa – jego wysokością oraz obwodem pnia. Uwaga! Należy zaznaczyć, że górna granica dopuszczalnych rozmiarów może się różnić, w zależności od danego gatunku. Bez pozwolenia, drzewo możemy wyciąć wówczas, gdy jego wysokość nie przekracza 5 metrów, z kolei obwód pnia nie jest większy niż:

 • 80 cm – w przypadku klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, topoli i wierzb
 • 65 cm – w przypadku robinii akacjowej, kasztanowca zwyczajnego i platanu klonolistnego
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków, niewymienionych powyżej

Jakie drzewa można wyciąć?

Wycinka drzew na własnej działce dopuszczalna jest także w przypadku skupisk krzewów, których zasięg nie przekracza 25 metrów kwadratowych, drzew owocowych, takich jak jabłonie, grusze, wiśnie czy śliwy, a także tych, które w wyniku porywu silnego wiatru czy burzy wywróciły się, utrudniając poruszanie się po terenie działki. W ostatniej sytuacji jednak, drzewa lub krzewy muszą zostać poddane analizie urzędnika, potwierdzającego wersję zdarzeń.

Opłaty za usuwanie drzew z działki – kiedy należy je uiścić?

Wycięcie drzewa z terenu działki budowlanej wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Naliczane są one według systemu zakładającego, że kwota zależy od gatunku danego drzewa, a także obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Istnieją jednak pewne wyjątki, w przypadku których nie jesteśmy zobowiązani do uiszczania kosztów, wliczając w to między innymi sytuacje, gdy:

 • drzewo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, mienia lub okolicznych obszarów, a także transportu grożąc na przykład zawaleniem
 • obumarcie drzewa nastąpiło wskutek czynników zewnętrznych, takich jak zjawiska atmosferyczne czy udział osób trzecich
 • złożymy oświadczenie, w którym zobligujemy się do natychmiastowego zastąpienia wyciętego drzewa nowym, tuż po wycince lub też przesadzenia starego drzewa w inne miejsce
 • miejscowość, na terenie której znajduje się nasza działka planuje w najbliższym czasie renowację dróg publicznych

Możliwość komentowania została wyłączona.