Czym jest i co zawiera projekt zagospodarowania działki

Czym jest i co zawiera projekt zagospodarowania działki

Realizowanie inwestycji budowlanych ściśle powiązane jest z dopełnianiem obowiązujących formalności. Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe po przedstawieniu projektu budowlanego, którego nieodłączną częścią jest projekt zagospodarowania terenu lub działki. Wizualizacja zagospodarowania działki przydaje się także inwestorowi, aby lepiej zobrazować przyszły wygląd działki. Przedstawiamy, czym jest projekt zagospodarowania działki i co musi zawierać.

Czym jest projekt zagospodarowania działki?

Projekt zagospodarowania działki, w ujęciu formalnym określany jest jako projekt zagospodarowania terenu. Jest to rodzaj dokumentu, który w połączeniu z projektem właściwym tworzy projekt budowlany. Bez projektu budowlanego nie będzie możliwe rozpoczęcie planowanej inwestycji. 

Projekt zagospodarowania terenu musi być stworzony przez osobę, która posiada specjalne uprawnienia. Dokument zawierający zagospodarowanie terenu nie musi być sporządzony przez osobę wykonującą projekt budowlany. Bardzo często zagospodarowanie działki wykonuje inny architekt posiadający uprawnienia. Jest to cenna informacja dla osób, które kupują gotowy projekt. 

Plan zagospodarowania działki musi zostać sporządzony oddzielnie dla każdego rodzaju budynku, czy zabudowy. Dotyczy to również innych obiektów budowlanych. Zalecenia wskazują, że musi być on przygotowany na mapie geodezyjnej, która posiada podpis geodety, z uprawnieniami do wydawania tego rodzaju map. Te mapy traktowane są jako dokumenty. Najczęściej stosowana jest skala 1:500 albo 1:1000. 

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Do starostwa powiatowego lub urzędu miejskiego (działka zlokalizowana na terenie miejskim) należy złożyć wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym i planem sytuacyjnym działki. W przypadku, składania projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego nie jest wymagany projekt zagospodarowania działki lub terenu, jeżeli przepisy nie wskazują obowiązku ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Co musi zawierać projekt zagospodarowania terenu?

Przechodząc do meritum, projekt zagospodarowania działki domu jednorodzinnego powinien posiadać:

  • określenie granic działki lub terenu budowy, a także dokładne usytuowanie. Ponadto, musi się tam znajdować obrys domu, a także układy już istniejących i będących w trakcie projektowania obiektów budowlanych. Zamieszczone budowle muszą mieć naznaczone wejścia jak i wjazdy. Konieczne jest przedstawienie liczby kondygnacji i ogólnych wymiarów. Ponadto należy przedstawić urządzenia budowlane wraz z posiadanym przeznaczeniem. 
  • szkic sytuacyjny działki – naznaczone uzbrojenia terenu. Uzbrojenia muszą być dokładnie naznaczone wraz z ogólnym przebiegiem i podstawowymi parametrami. Stąd geodeta przygotowujący plan zagospodarowania działki musi uzyskać informacje o instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, elektrycznych jak i również instalacji, które umożliwiają odprowadzanie wód deszczowych. 
  • sposób odprowadzania/oczyszczania ścieków – plan zagospodarowania terenu przedstawia, czy na danej działce będzie wykorzystywane szambo, kanalizacja czy też przydomowa oczyszczalnia ścieków. 
  • układ komunikacyjny – zagospodarowanie działki musi obejmować zarówno drogi wewnętrzne jak i wszelki podjazdy, chodniki, a także ewentualne miejsca postojowe. 
  • układ zieleni – rysunek musi przedstawić istniejące już zadrzewienia, a także te pozostające w sferze planowania.
  • ukształtowanie terenu – projektowanie działki budowlanej musi wskazać również planowane przez inwestora zmiany, czyli nasypy i skarpy. 
  • miejsce, w którym będą składowane odpady, 
  • planowane ulokowanie ogrodzenia –  projekt zagospodarowania działki powinien przedstawić miejsca, w których będą znajdowały się furtki i bramy wjazdowe. 

Ponadto, konieczne jest wskazanie innych dodatkowych informacji, które mogą powodować zacienianie lub będą przesłaniały sąsiednie działki lub rzutują na kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynku. 

Plan zagospodarowania działki a usytuowanie domu względem stron świata

Projekt działki powinien uwzględniać także kwestię zlokalizowania budynku na tym terenie. Projekty zagospodarowania działki muszą przedstawić jak wygląda usytuowanie domu w odniesieniu do stron świata. W rzeczywistości przekłada się to na kwestię doświetlenia poszczególnych pomieszczeń za pomocą światła dziennego. Odpowiednie rozlokowanie pomieszczeń względem stron świata minimalizuje wykorzystywanej energii w trakcie dnia. Osoby, które wykonują projekt zagospodarowania terenu budowy polecają, aby sypialnia znajdowała się na wschodzie, a pokoje przeznaczone do odpoczynku były na zachodzie. Pomieszczenia mają „gonić słońce”. Z kolei front domu powinien być na północ, czyli na najmniej oświetlonej stronie. W tym miejscu powinna znajdować się również kuchnia i spiżarnia. Na południu najlepiej zaplanować taras i pokoje służące do pracy, gdzie jest największe zapotrzebowanie na światło. Zagospodarowanie działki budowlanej musi także uwzględniać odpowiednie odległości budynku od poszczególnych granic działki. 

Ile kosztuje plan zagospodarowania terenu budowy?

Projekt działki budowlanej wyceniany jest przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania jego wykonania. Zazwyczaj za projekt działki należy zapłacić od 1000 do 3000 zł, choć ta cena może być wyższa, jeżeli konieczne jest przeprowadzanie adaptacji gotowego projektu. Wpływ na to posiada także lokalizacja biura projektowego. W dużych miastach jest to droższe. Bez wątpienia jest to kwestia na której nie warto oszczędzać.

Możliwość komentowania została wyłączona.