casual-architecture-team-working-together-at-desk-in-the-office.jpg

Analiza MPZP – co sprawdzać w planie zagospodarowania?

Kupując działkę pod budowę domu lub inną inwestycję należy koniecznie sprawdzić jej stan prawny. Ponadto trzeba dowiedzieć się, co można wybudować na danej działce oraz w jej okolicy. W tym celu warto sięgnąć do MPZP, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To ważny dokument informujący o tym, jak wygląda teraz i w jaki sposób będzie kształtowało się w następnych latach otoczenie. Co to dokładnie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

 

Jakie informacje można znaleźć w MPZP?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mówi w skrócie o tym, co można wybudować na danej działce oraz informuje o regulacjach dotyczących zabudowy na działce i pobliskich terenach. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego składają się z części tekstowej i graficznej. Część tekstowa to treść uchwały rady gminy, w której znajduje się dokładny opis zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem terenu oraz określeniem rodzajów zabudowy. W części graficznej można z kolei znaleźć odzwierciedlenie zabudowy i plan zabudowy ulic pod postacią mapy z dokładną legendą. Część ta stanowi załącznik do uchwały. Miejscowy plan zabudowania przestrzennego zawiera m.in. informacje dotyczące przeznaczenia terenów, zasad gospodarowania i ochrony, sposobu gospodarowania terenów podlegających szczególnej ochronie oraz sposobów kształtowania zabudowy na danym terenie. To również wszystkie regulacje dotyczące modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury technicznej i komunikacji publicznej, opłat za wzrost wartości nieruchomości, granic obiektów czy kształtowania przestrzeni publicznej w celu umożliwienia mieszkańcom nawiązywania kontaktów społecznych.

Jak sprawdzić MPZP i przeznaczenie działki?

Gdzie sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego i w jaki sposób dokładnie to zrobić? Istnieje kilka metod, które wcale nie są trudne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla konkretnej działki można uzyskać po złożeniu wniosku w urzędzie gminy. Gmina wydaje wypis i wyrys z MPZP. W tym przypadku należy liczyć się z wydatkiem rzędu 30 zł za wypis posiadający 5 stron i 50 zł, gdy potrzebna jest większa ilość stron. Każda pełna lub rozpoczęta część wyrysu w formacie A4 kosztuje dodatkowo 20 zł, lecz nie można zapłacić więcej niż 200 zł łącznie. Inny sposób na sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to wyszukanie informacji w Internecie, na stronach urzędów bądź w biuletynie informacji publicznej. Trzeba znać nazwę uchwały i wprowadzić ją w wyszukiwarkę widniejącą na stronie urzędu, by poznać odpowiednie informacje.

Jak czytać plan zagospodarowania przestrzennego?

Dla wielu osób posiadających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przed oczami, znajdujące się na nim litery i symbole mogą nie być do końca jasne. By ułatwić sobie czytanie MPZP, warto najpierw zapoznać się z treścią uchwały, w której widnieją wytłumaczenia konkretnych skrótów literowych.

Wymienione tu skróty pojawiają się najczęściej:

MN oznacza zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
MN/U to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługi,
MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
ZP oznacza zieleń urządzoną, park.
KS(U) to skrót od parkingu wielopoziomowego z usługami
KPP – od placu miejskiego,
KPJ to ciąg jezdno-pieszy,
KD-G – droga publiczna główna,
KD-D – droga publiczna dojazdowa.

Odczytanie mapy będzie łatwiejsze dzięki umieszczonej na niej legendzie. Odpowiednie symbole odpowiadają m.in. granicom obszaru objętego planem, liniom zabudowy, granicom i numerom działek, strefom zielonym czy wodom powierzchniowym.

Jak długo jest ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostanie w końcu uchwalony, a wniosek wydany, inne plany i ich części dotyczące danego terenu tracą ważność. Nie da się właściwie jednoznacznie powiedzieć, przez jak długi okres ważny jest aktualny MPZP, bowiem w zależności od gminy czas jego obowiązywania może być inny. Na ogół aktualizację bądź zmianę przeprowadza się raz na kilka lat. W każdym przypadku konieczne jest jednak dopełnienie jednakowych procedur jak przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego całość zajmuje nieco czasu. Inwestorzy nie muszą obawiać się o to, że obowiązujące przepisy stracą moc z dnia na dzień.

W jakich sytuacjach konieczne jest uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP?

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzeba uzyskać w sytuacji, w której planuje się np. uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Inne sytuacje to planowanie wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na budowę, planowanie dokonania podziału działki, planowanie zamiany działki oraz planowanie nabycia działki celem postawienia na niej budynku. Osoby decydujące się na budowę domu na terenie województwa dolnośląskiego mogą skorzystać z kompleksowej oferty naszej firmy FRANC HOME. Oferujemy pomoc już na etapie wyboru projektu i na wszystkich kolejnych etapach.

Możliwość komentowania została wyłączona.