budowa-garazu-bez-pozwolenia-2022

Garaż bez pozwolenia – jaki garaż można postawić?

Garaż to bez wątpienia obiekt, który stanowi olbrzymią zaletę naszego domu. Dodatkowy budynek, w którym możemy przechowywać nasze auto oraz szereg przydatnych narzędzi okazuje się nieocenioną wygodą. Poza samym zwiększeniem bezpieczeństwa naszego pojazdu, zabezpieczamy go także przed niskimi temperaturami, korozją czy zamarzniętymi zamkami i szybami w zimowe dni. Niezależnie od naszych motywacji i potrzeb powierzchniowych, sam proces postawienia garażu może okazać się uciążliwy, a biurokracja z tym związana może nas skutecznie odwieść od tego pomysłu.

Czy możemy zatem wybrać drogę na skróty i wybudować garaż bez zezwolenia? Sprawdźmy!

Czy możliwe jest postawienie garażu bez pozwolenia?

Garaż bez pozwolenia to temat, który z całą pewnością wzbudza wiele wątpliwości i kontrowersji. Wiele osób planuje postawić taki budynek bez zezwolenia, jednak widmo wiążących się z tym konsekwencji prawnych potrafi skutecznie skłonić nas do porzucenia tego pomysłu. Przy tym wszystkim musimy jednak jasno zaznaczyć, że garaże na zgłoszenie są przez polskie prawo akceptowane i wymagają przy tym dopełnienia absolutnie minimalnych formalności. Co więcej, taki garaż może być murowany i tynkowany.

Budowa garażu murowanego bez zezwolenia jest stosunkowo prosta. Niezbędnym elementem jest oczywiście własna działka i dokument potwierdzający naszą własność, który przedstawimy w odpowiednim urzędzie. W 2022 roku taki budynek musi spełnić jeszcze szereg ustawowych norm, które odnoszą się do takich parametrów jak sposób wzniesienia, wymiarów czy wykorzystanych w budowie materiałów. Wobec tego nie jest potrzebne samo w sobie zezwolenie, natomiast musimy zadeklarować budowę zgodną z parametrami przedstawionymi przez ustawodawcę.

Budowa garażu na zgłoszenie- jakie kryteria muszą zostać spełnione?

Prawo jasno reguluje kwestie właściwości garażu bez pozwolenia. Jeżeli posiadamy działkę na własność możemy na niej postawić tzw. “blaszak” lub garaż drewniany, jako obiekty tymczasowe bez zgłoszenia. W praktyce oznacza to, że będzie on związany z gruntem przez okres nie dłuższy niż 180 dni. Po upływie takiego czasu można spodziewać się kary za postawienie blaszaka bez zezwolenia, chyba, że odpowiednio wcześnie zgłosimy fakt postawienia takiego obiektu.

Garaż na zgłoszenie w 2022 roku musi spełniać odpowiednie normy. Musi być to budynek wolnostojący, parterowy, o charakterze gospodarczym i powierzchni zabudowy do 35 m2, a na każde 500m2 posesji nie może znajdować się więcej niż 1 obiekt tego typu.

Zgodnie Art. 29 ust. 14. Prawa budowlanego, wzniesienie garażu wolnostojącego o powierzchni zabudowy do 35 m2 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale zgłoszenia.

Budowa garażu bez pozwolenia – 70 m2

Co z budową garażu bez pozwolenia do 70 m2? Na początku roku zaktualizowane zostały przepisy dotyczące budowy domów bez pozwolenia – jak te zmiany przełożyły się na takie obiekty jak garaże? Jak duży garaż można wybudować w 2022 roku?

Niestety nowelizacja przepisów nie miała wpływu na garaże. 35 metrów kwadratowych pozostało nieprzekraczalną granicą metrażową w kontekście budowy garażu na działce bez pozwolenia. Brak pozwolenia nie oznacza przy tym braku obowiązku zgłoszenia takiej budowy do organu administracji architektoniczno- budowlanej. W zgłoszeniu podaje się rodzaj robót budowlanych, ich miejsce i sposób wykonania, a także termin rozpoczęcia.

Do zgłoszenia budowy garażu bez pozwolenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych,
  • pozwolenia, opinie i uzgodnienia, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów innych ustaw,
  • odpowiednie szkice bądź rysunki, które różnią się w zależności od budowy.

Następnie Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ciągu 21 może wnieść sprzeciw dot. naszego zgłoszenia. Jeżeli w tym terminie nie pojawi się takowy, możemy przystąpić do prac budowlanych, pamiętając przy tym, że musimy je rozpocząć nie później niż w ciągu 3 lat od podanego w zgłoszeniu terminu.

* Ważne: Przed przystąpieniem do pracy sprawdź Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu – jeżeli takowy obejmuje Twoją działkę, znajdziesz w nim cenne informacje dotyczące warunków zabudowy danego terenu.

Budowa garażu do 35 m2 bez pozwolenia

Przepisy prawa budowlanego określają warunki konstrukcyjne garażu bez pozwolenia. Zgodnie z nimi wysokość konstrukcji nie może być niższa niż 220 cm, a wjazd powinien mieć co najmniej 230 cm szerokości i 200 cm wysokości. Co więcej garaż musi mieć instalację elektryczną i nachyloną posadzkę. Musi być postawiony w odległości minimum 3 metrów od granicy działki, a w przypadku, kiedy od strony granicy znajduje się brama bądź okno, ta odległość musi zostać zwiększona do 4 metrów. Każde odstępstwo od tych warunków wymagać będzie pozwolenia na budowę garażu.

Możliwość komentowania została wyłączona.